Werkwijze


Onder mijn werk ligt de methode die ik een Dance Dialogue noem. Het gesprek loopt via het woordeloze van beweging om vervolgens op te halen wat dit laat zien. Hier lees je meerover Dance Dialogue als methode.Wat is een Dance Dialogue?


Het startpunt is altijd een vraag, een thema, fascinatie of issue. Na een kort gesprek daarover stel ik de vraag: "Mag ik de vraag even dansen?". Vervolgens sta ik op en laat mijn lichaam bewegen zodat er een bewegend beeld van de vraag ontstaat. In het bewegen onderzoek ik, neem ik waar, voel ik en luister ik naar wat mijn lijf te zeggen heeft.

Vervolgens ga ik zitten en laat de woorden komen én nodig ik iedereen aanwezig uit om eveneens woorden te geven aan de ervaring. Niet zelden leidt dit tot uitspraken en zinnen van een ongekende schoonheid en wijsheid die een diepere laag leggen onder het werken aan het vraagstuk of de opgave. Een Dance Dialogue kan ook met een aantal professionele dansers worden gedaan onder mijn begeleiding.


"Als je in je functie geen grond onder je voeten krijgt, moet je leren vliegen."

Wat is het resultaat van een Dance Dialogue?


De reactie is vaak dat het een diepe indruk maakt die ook lang wordt onthouden. De ervaring raakt meerdere lagen tegelijkertijd en is daarmee een meerlagige, diepgaande interventie met de potentie om tot doorbraken te leiden.


Een Dance Dialogue is 'openend' in de zin dat deze lang doorwerkt. Het zet geen punt of uitroepteken maar kan je denken en voelen nog dagen, weken, maanden bezighouden. Het zet de dingen in een ander licht en daarin kan worden geleerd.  Daarbij worden nieuwe aanknopingspunten gevonden voor handelen, beslissen en besluiten in de werkpraktijk.


Naast de ervaring van de beweging ontstaat er gedeelde betekenisgeving in de vorm van zinnen die raken. Die zinnen geven richting aan het expliciteren van diepere waarden en aan het zicht krijgen op de eigen keuzes, beslissingsruimte en ontwikkelperspectieven. 


Niet zelden is een Dance Dialogue een wake-up call ten aanzien van ons volle potentieel. Veel mensen worden eraan herinnerd dat ze meer zijn en kunnen dan waarop ze in professionele contexten worden aangesproken. Dit terwijl er in veel contexten een groot verlangen bestaat naar vrijheid, menselijke maat, meer spelen en naar ervaringen van schoonheid en medemenselijkheid.


"Wat deze tijd nodig heeft is dat we tegen de richting in liefhebben."

Vijf redenen om met de Dance Dialogue Methode te werken?


Er zijn verschillende redenen om een Dance Dialogue te doen.


De eerste is dat veel vraagstukken te complex zijn om enkel nog met praten en denken aan te gaan. Ons praten en denken werkt altijd reducerend, knipt op en is niet goed in staat om de samenhang te zien.  Een Dance Dialogue laat het geheel zien en gaat direct naar waar de beweging zit.


Ten tweede biedt een Dance Dialogue tegenkracht op bestaande patronen. Wat in de woorden verhult blijft wordt in beweging direct zichtbaar. Systemen kunnen pas veranderen als ze zichzelf kunnen zien. Een Dance Dialogue laat stakeholders kijken naar de patronen in het eigen systeem.


Als derde reden is dat we als mensen verleerd zijn om ons volledige repertoire aan intelligenties aan te wenden en in te zetten. Naast denkkracht, is voelen een belangrijke informatiebron, maar ook ons potentieel van lichamelijke kennis, sociale kennis, materiële kennis, systemische kennis, handelingskennis.


Als vierde reden is dat we als mens in ons wezen niet alleen een homo economicus zijn die rationeel handelend naar winstoptimalisatie zoekt. Maar dat we ook een spelend wezen zijn (homo ludens), een vertellend wezen (homo narrans) en een makend wezen (homo faber). We hebben allemaal creatiekracht in ons, alleen is soms de radioknop op heel zacht of 'uit' gezet.


Tot slot. Juist de meest diepe ervaringen van schoonheid, medemenselijkheid en betekenisvolheid ontrekken zich aan de woorden, maar laten zich in de relatie met anderen.


"Hoe blijf je als bestuurder dicht bij de mensen? Door nooit te vergeten hoe groots het kleine contact is."